Vikten av att äta mjölksyrabakterier

Därför ska du äta mjölksyrabakterier

Dålig kosthållning och ett levnadssätt med hög stress utsätter tarmfloran för stora utmaningar. Man vet idag att tarmflorans artrikedom och bakteriemängd påverkas av hur vi lever och vad vi äter och att ju större artrikedom tarmfloran har, desto bättre motståndskraft har vi motsjukdom och obalans. Ensidig och fiberfattig kost och en stillasittande livsstil utarmar tarmfloran.

Antibiotika

Även läkemedel kan påverka tarmfloran negativt. Antibiotika är en vanligt orsak till störd tarmflora. Antibiotika slår ut stora delar av tarmfloran och kan rubba tarmflorans sammansättning på ett sätt som kan ta långtid att återställa. Graden av effekt på tarmfloran beror på behandlingslängd och typ av antibiotika – smalspektrumantibiotika påverkar mindre än bredspektrum, längre behandlingstid påverkar mer än kort behandlingstid.

Stress påverkar mångfalden

Forskning på möss har visat att även stress kan leda till en förändrad tarmflora. Möss som stressades genom att flyttas till okända burar reagerade med en minskad mångfald av bakterier i tarmen. I andra försök kunde man se en förskjutning i bakteriesammansättningen från skyddande bakterier som exempelvis laktobakterier, till inflammationsdrivande så kallade Gram-negativa bakterier när mössen utsattes för stress.

Mjölksyrabakterier har många egenskaper

Regelbundet intag av mjölksyrabakterier och bifidobakterier från olika stammar gynnar tillväxten av en hälsosam tarmflora och en bättre mikrobiell mångfald genom många olika positiva egenskaper.

Produktion av antimikrobiella ämnen

  • mjölksyra och andra organiska syror - ger ett fördelaktigt pH-värde i tarmen vilket motverkar dåliga bakterier.
  • bacteriociner - proteinhaltiga ämnen som hämmar tillväxten av patogena bakterier.
  • antimikrobiella ämnen som t.ex. H2O2 (väteperoxid) - som även den hämmar tillväxt av dåliga bakterier.

Hämmar tillväxt av sjukdomsframkallande bakterier (patogener)

  • mjölksyrabakterier konkurrerar med patogener (sjukdomsframkallande bakterier) om att fästa på tarmcellerna. Ju fler goda bakterier som fäster på tarmslemhinnan, desto mindre dåliga bakterier får utrymme att etablera sig i tarmen.
  • mjölksyrabakterier stimulerar slembildning i tarmen vilket gör det svårare för patogener att få fäste.

Modulering av immunsystemet

  • mjölksyrabakterier har en reglerande inverkan på våra immunceller.
  • bryter ner toxiner, laktos m.m.
  • stödjer den egna tarmfloran.

Sammanfattning

Mjölksyrabakterier koloniserar inte under lång tid i tarmen, utan fungerar som ett stöd för vår egen, etablerade tarmflora under den korta tid de lever i tarmen (ca 2–20 dagar).

Därför är det gynnsamt att ha ett regelbundet intag av både mjölksyra- och bifidobakterier.

Lär dig mer om magen

Probiotika och Immunsystemet

Immunsystemets ansvar är att skydda oss och hålla balansen mellan inkräktare och försvar genom rätt immunsvar, men också genom fysiska, mekaniska, kemiska och mikrobiologiska barriärer såsom urinvägar, hud och mag-tarmkanal.

Lär dig mer om magen

S.Boulardii - Den probiotiska jästen som räddar semestern

Året är 1923. Den franska mikrobiologen Henri Boulard är på genomresa i Sydostasien och hamnar mitt i en koleraepidemi. Han upptäcker att lokalbefolkningen gör té på skalet av litchi- och mangostanfrukt för att lindra den akuta diarré som koleran ger, vilket gör honom nyfiken..

Lär dig mer om magen

De lilla barnets viktiga tarmflora

Tarmfloran etableras och utvecklas gradvis i olika stadier under dessa 1 000 dagar. Mångfald och sammansättning i tarmfloran påverkas av flera faktorer..

Lär dig mer om magen

Mikroorganismer och probiotika

Ordet probiotika myntades redan 1965, men kommer ursprungligen från grekiskan ochbetyder ”för livet”. Världshälsoorganisationen WHO har senare definierat ordet och dessbetydelse...

Lär dig mer om magen

Säkrad överlevnad och patenterade skyddstekniker

Egenskaperna och aktiviteten hos mjölksyrabakterier beror på deras på deras livsduglighet i mag-tarmkanalen hos värden där de primärt verkar.

Lär dig mer om magen

Resesällskapet som kan rädda semestern.

När man reser finns det risk för att magen kommer i olag och semestern får tillbringas på toaletten. Men med rätt förberedelser kan risken minskas, eller helt utebli

Lär dig mer om magen

Orolig mage

Störningar i mag-tarmkanalen – eller ”orolig mage” – är dessvärre ett utbrett problem idag.

Lär dig mer om magen

Om tarmen och mikrofloran

Tarmen är gränsen mellan utsidan och insidan av kroppen och också kroppens viktigaste område för kontakt och utbyte.

Lär dig mer om magen

Om mjölksyrabakterier

Mikroorganismer finns överallt på jorden och i såväl människor som djur. I allt vatten, i luften vi andas och i maten vi äter.

Lär dig mer om magen

Ballongmage, uppblåst och gasig - vanligaste magbesvären hos svenska kvinnor.

Ballongmage, uppblåst och gasig är de absolut vanligaste magbesvären hos svenska kvinnor.

Lär dig mer om magen

Karakterisering visar bakteriestammarnas speciella egenskaper.

Det finns många olika stammar av exempelvis Lactobacillus acidophilus, men alla har inte samma egenskaper, utan påverkar sin miljö på olika sätt

Lär dig mer om magen

Våra tillverkare

1934 grundades Institut Rosell av mikrobiologen Dr José Maria Rosell och Dr Edouard Brochu och står idag som pionjärer för utvecklingen av probiotika i världen.

Lär dig mer om magen

Magbarometern berättar hur svenska magar mår.

70% uppger att de haft olika typer av magbesvär den senaste 12 månadersperioden.