Våra tillverkare

Lallemand Health Solutions – världsledande i mer än 80 år

1934 grundades Institut Rosell av mikrobiologen Dr José Maria Rosell och Dr Edouard Brochu och står idag som pionjärer för utvecklingen av probiotika i världen.  

Lallemand Inc., moderbolaget till Lallemand Health Solutions, grundades redan i slutet på 1800-talet av Fred Schurer som kallades ”Lallemand” då han kom från Alsace som en gång delades av Frankrike och Tyskland.    

1998 går Lallemand Health Solutions och Institut Rosell ihop och med sammanförda kunskaper och erfarenheter om bakterier och jäst utvecklades ett intensivt forskningsprogram för dokumentation, utveckling och framställning av probiotika och probiotisk jäst.  

2011 går Lallemand Health Solutions ihop med Harmonium International och tillsammans är de idag världens största tillverkare av dokumenterade probiotikastammar och probiotisk jäst, representerade i 45 länder och på 5 kontinenter.

Lallemand Health Solutions har fler än 500 probiotiska formuleringar i mer än 60 länder, såväl kundspecifika som egenutvecklade, samt ett flertal patenterade skyddstekniker. Idag arbetar mer än 100 personer och 50 forskare dagligen med utveckling och forskning inom företaget.  

Lallemand Health Solutions är huvudsakligen baserade i Kanada där de producerar levande och livskraftig probiotika av högsta kvalitet i farmaceutisk miljö. Anläggningarna är certifierade enligt GMP och tillverkningen följer mycket stränga kvalitetskrav för att garantera effektivitet och säkerhet för de olika probiotikakulturerna.

Lallemand Health Solutions arbetar nära det vetenskapliga samfundet och ledande universitet och var först i världen med att redan 1999 implementera ett avancerat program för genetisk karakterisering av probiotikastammar i syfte att fastställa såväl säkerhet som stamspecifika egenskaper för de olika stammarna. Med vetenskapen i fokus står Lallemand Health Solutions för kvalitet genom:

  • Säkerhet – toxikologiska studier och säkerhetsstudier på människa
  • Stabilitet genom urval av stammar, innovativa teknologier och patenterade skyddstekniker
  • Karakterisering av stammar
  • Stamspecifik dokumentation
  • Kliniska studier med tredje part, sjukhus och institutioner

-> Se filmen om hur stammarna i LactiPlus tillverkas.

PiLeJe Industries

PiLeJe grundades 1991 och startade då sin forskning om tarmens mikrobiom. PiLeJe insåg att de hundra tusen miljarder mikroorganismer som lever i tarmen kunde ha en enorm inverkan på hälsan. Forskningen utökades för att karakterisera probiotiska stammar och ta reda på hur de påverkar hälsan och bestämma de mest fördelaktiga doserna.  

PiLeJe är idag europas ledande aktör inom probiotiska kosttillskott och mikronutrition och arbetar nära det vetenskapliga samfundet.  

Lär dig mer om magen

S.Boulardii - Den probiotiska jästen som räddar semestern

Året är 1923. Den franska mikrobiologen Henri Boulard är på genomresa i Sydostasien och hamnar mitt i en koleraepidemi. Han upptäcker att lokalbefolkningen gör té på skalet av litchi- och mangostanfrukt för att lindra den akuta diarré som koleran ger, vilket gör honom nyfiken..

Lär dig mer om magen

Vikten av att äta mjölksyrabakterier

Dålig kosthållning och ett levnadssätt med hög stress utsätter tarmfloran för stora utmaningar. Man vet idag att tarmflorans artrikedom och bakteriemängd påverkas av hur vi lever och vad vi äter och att ju större artrikedom tarmfloran har, desto bättre motståndskraft har vi motsjukdom och obalans.

Lär dig mer om magen

De lilla barnets viktiga tarmflora

Tarmfloran etableras och utvecklas gradvis i olika stadier under dessa 1 000 dagar. Mångfald och sammansättning i tarmfloran påverkas av flera faktorer..

Lär dig mer om magen

Mikroorganismer och probiotika

Ordet probiotika myntades redan 1965, men kommer ursprungligen från grekiskan ochbetyder ”för livet”. Världshälsoorganisationen WHO har senare definierat ordet och dessbetydelse...

Lär dig mer om magen

Säkrad överlevnad och patenterade skyddstekniker

Egenskaperna och aktiviteten hos mjölksyrabakterier beror på deras på deras livsduglighet i mag-tarmkanalen hos värden där de primärt verkar.

Lär dig mer om magen

Resesällskapet som kan rädda semestern.

När man reser finns det risk för att magen kommer i olag och semestern får tillbringas på toaletten. Men med rätt förberedelser kan risken minskas, eller helt utebli

Lär dig mer om magen

Orolig mage

Störningar i mag-tarmkanalen – eller ”orolig mage” – är dessvärre ett utbrett problem idag.

Lär dig mer om magen

Om tarmen och mikrofloran

Tarmen är gränsen mellan utsidan och insidan av kroppen och också kroppens viktigaste område för kontakt och utbyte.

Lär dig mer om magen

Om mjölksyrabakterier

Mikroorganismer finns överallt på jorden och i såväl människor som djur. I allt vatten, i luften vi andas och i maten vi äter.

Lär dig mer om magen

Ballongmage, uppblåst och gasig - vanligaste magbesvären hos svenska kvinnor.

Ballongmage, uppblåst och gasig är de absolut vanligaste magbesvären hos svenska kvinnor.

Lär dig mer om magen

Karakterisering visar bakteriestammarnas speciella egenskaper.

Det finns många olika stammar av exempelvis Lactobacillus acidophilus, men alla har inte samma egenskaper, utan påverkar sin miljö på olika sätt

Lär dig mer om magen

Våra tillverkare

1934 grundades Institut Rosell av mikrobiologen Dr José Maria Rosell och Dr Edouard Brochu och står idag som pionjärer för utvecklingen av probiotika i världen.

Lär dig mer om magen

Magbarometern berättar hur svenska magar mår.

70% uppger att de haft olika typer av magbesvär den senaste 12 månadersperioden.