Magbarometern berättar hur svenska magar mår.

1.    Sju av tio svenskar anger att de haft mag- eller tarmproblem under de senaste 12 månaderna

• Främst yngre personer i åldern 18-34 år.  

• Det är också fler kvinnor än män har haft problem.  

• Svenskar som är 55-74 år har haft mindre problem än de yngre  

2.  En  av  tre  svenskar  har  haft  besvär  med  gaser  i  magen  under  det  senaste  året

• Gaser  i  magen/besvär  med  gaser  är  det  vanligaste  besväret    

• Fler  kvinnor  än  män  har  haft  problem    

• Den  yngre  åldersgruppen  (18-34  år)  har  haft  mer  besvär  med  bl a  gaser  och  ballongmage  än  de  äldre  

3.  Svenskar  med  mag-  eller  tarmproblem  tror  främst  att  proble men  beror  på  stress,  felaktig  kost  eller  dåliga  matvanor

•Speciellt  den  yngre  åldersgruppen  (18-34  år)  pekar  på  detta  

• Pensionärer  tror  i  högre  utsträckning  att  problemen  beror  på medicinering  eller  biverkning  från  läkemedel.  

4.  Fler  än  var  tredje  svensk  med  mag-  eller  tarmproblem  har  undvikit  en  viss  mat  till  följd  av  besvären

5.  Främst den yngre åldersgruppen menar att  de undvikit sociala situationer, att motionera eller att arbeta på grund av  besvären.  

7 av 10 har problem:  

– och  så  här  ser  problemen  ut:  

70% uppger att de haft olika typer av magbesvär den senaste 12- månadersperioden. Gaser, knip, ballongmage och bullrig mage står för en betydande del av problembilden.  

 

70%  har  haft  något  eller  några  av  dessa  besvär

Besvär med gaser i magen 35%  

Diarré 29%

Halsbränna/sura uppstötningar 28%  

Magont/magknip 27%  

Trög mage 24%

Ballongmage/uppsvälld mage 24%  

Bullrig mage 20%  

Förstoppning 12%  

Svårt att smälta maten 6%  

Andra besvär 6%  

Inga besvär de senaste 12 månaderna 30%

* Undersökningen genomfördes av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Sammanlagt gjordes 1006 online-intervjuer med kvinnor och män i åldern 18-74  år

Lär dig mer om magen

S.Boulardii - Den probiotiska jästen som räddar semestern

Året är 1923. Den franska mikrobiologen Henri Boulard är på genomresa i Sydostasien och hamnar mitt i en koleraepidemi. Han upptäcker att lokalbefolkningen gör té på skalet av litchi- och mangostanfrukt för att lindra den akuta diarré som koleran ger, vilket gör honom nyfiken..

Lär dig mer om magen

Vikten av att äta mjölksyrabakterier

Dålig kosthållning och ett levnadssätt med hög stress utsätter tarmfloran för stora utmaningar. Man vet idag att tarmflorans artrikedom och bakteriemängd påverkas av hur vi lever och vad vi äter och att ju större artrikedom tarmfloran har, desto bättre motståndskraft har vi motsjukdom och obalans.

Lär dig mer om magen

De lilla barnets viktiga tarmflora

Tarmfloran etableras och utvecklas gradvis i olika stadier under dessa 1 000 dagar. Mångfald och sammansättning i tarmfloran påverkas av flera faktorer..

Lär dig mer om magen

Mikroorganismer och probiotika

Ordet probiotika myntades redan 1965, men kommer ursprungligen från grekiskan ochbetyder ”för livet”. Världshälsoorganisationen WHO har senare definierat ordet och dessbetydelse...

Lär dig mer om magen

Säkrad överlevnad och patenterade skyddstekniker

Egenskaperna och aktiviteten hos mjölksyrabakterier beror på deras på deras livsduglighet i mag-tarmkanalen hos värden där de primärt verkar.

Lär dig mer om magen

Resesällskapet som kan rädda semestern.

När man reser finns det risk för att magen kommer i olag och semestern får tillbringas på toaletten. Men med rätt förberedelser kan risken minskas, eller helt utebli

Lär dig mer om magen

Orolig mage

Störningar i mag-tarmkanalen – eller ”orolig mage” – är dessvärre ett utbrett problem idag.

Lär dig mer om magen

Om tarmen och mikrofloran

Tarmen är gränsen mellan utsidan och insidan av kroppen och också kroppens viktigaste område för kontakt och utbyte.

Lär dig mer om magen

Om mjölksyrabakterier

Mikroorganismer finns överallt på jorden och i såväl människor som djur. I allt vatten, i luften vi andas och i maten vi äter.

Lär dig mer om magen

Ballongmage, uppblåst och gasig - vanligaste magbesvären hos svenska kvinnor.

Ballongmage, uppblåst och gasig är de absolut vanligaste magbesvären hos svenska kvinnor.

Lär dig mer om magen

Karakterisering visar bakteriestammarnas speciella egenskaper.

Det finns många olika stammar av exempelvis Lactobacillus acidophilus, men alla har inte samma egenskaper, utan påverkar sin miljö på olika sätt

Lär dig mer om magen

Våra tillverkare

1934 grundades Institut Rosell av mikrobiologen Dr José Maria Rosell och Dr Edouard Brochu och står idag som pionjärer för utvecklingen av probiotika i världen.

Lär dig mer om magen

Magbarometern berättar hur svenska magar mår.

70% uppger att de haft olika typer av magbesvär den senaste 12 månadersperioden.