Om tarmen och mikrofloran

Om tarmen

Tarmen är gränsen mellan utsidan och insidan av kroppen och också kroppens viktigaste område för kontakt och utbyte. Tarmens välbefinnande och balans är avgörande för vår hälsa och tillväxt.

Fakta om tarmen

 • Ca 9 meter lång.
 • Vi producerar ca 75 kg avföring per år och 6 ton under en livstid, varav hälften utgörs av bakterier.
 • Tarmen har en yta på ca 400 m2. vilket motsvarar en tennisplan.
 • Vi har 100 000 miljarder bakterier i tarmen vilket är 10 ggr fler än det totala antalet celler i hela kroppen.
 • Ca 70 % av kroppens immunceller/försvar finns i tarmen.
 • 100 miljoner nerver finns i tarmen.

Om mikrofloran

 • Totalt 100 000 miljarder bakterier från 1 000 olika arter, alla med sin specifika funktion.
 • Varje individ har en unik tarmflora, ett genetiskt ID-kort.

Olika typer av bakterier

 • Bosatta bakterier – den egna koloniserade tarmfloran, unik för varje individ.
 • Passerande bakterier – tillförs kroppen genom mat eller kosttillskott. Dessa koloniserar inte i tarmen, utan fungerar dels som hjälp för de bosatta bakterierna, dels genom sina egna stamspecifika egenskaper under den korta tid på 2-20 dagar som de lever och verkar i tarmen.
 • Mångfalden är mycket viktig för att upprätthålla balansen.  

Den viktiga balansen

Mikrofloran är ett komplext ekosystem och ansvarar för exempelvis matsmältning och kroppens immunsystem.

Många faktorer inverkar på denna balans

 • Ändrade eller dåliga kostvanor
 • Stress
 • Åldrande
 • Antibiotika
 • Intag av sjukdomsframkallande bakterier

En rubbad balans kan orsaka en rad olika problem.

Lär dig mer om magen

Probiotika och Immunsystemet

Immunsystemets ansvar är att skydda oss och hålla balansen mellan inkräktare och försvar genom rätt immunsvar, men också genom fysiska, mekaniska, kemiska och mikrobiologiska barriärer såsom urinvägar, hud och mag-tarmkanal.

Lär dig mer om magen

S.Boulardii - Den probiotiska jästen som räddar semestern

Året är 1923. Den franska mikrobiologen Henri Boulard är på genomresa i Sydostasien och hamnar mitt i en koleraepidemi. Han upptäcker att lokalbefolkningen gör té på skalet av litchi- och mangostanfrukt för att lindra den akuta diarré som koleran ger, vilket gör honom nyfiken..

Lär dig mer om magen

Vikten av att äta mjölksyrabakterier

Dålig kosthållning och ett levnadssätt med hög stress utsätter tarmfloran för stora utmaningar. Man vet idag att tarmflorans artrikedom och bakteriemängd påverkas av hur vi lever och vad vi äter och att ju större artrikedom tarmfloran har, desto bättre motståndskraft har vi motsjukdom och obalans.

Lär dig mer om magen

De lilla barnets viktiga tarmflora

Tarmfloran etableras och utvecklas gradvis i olika stadier under dessa 1 000 dagar. Mångfald och sammansättning i tarmfloran påverkas av flera faktorer..

Lär dig mer om magen

Mikroorganismer och probiotika

Ordet probiotika myntades redan 1965, men kommer ursprungligen från grekiskan ochbetyder ”för livet”. Världshälsoorganisationen WHO har senare definierat ordet och dessbetydelse...

Lär dig mer om magen

Säkrad överlevnad och patenterade skyddstekniker

Egenskaperna och aktiviteten hos mjölksyrabakterier beror på deras på deras livsduglighet i mag-tarmkanalen hos värden där de primärt verkar.

Lär dig mer om magen

Resesällskapet som kan rädda semestern.

När man reser finns det risk för att magen kommer i olag och semestern får tillbringas på toaletten. Men med rätt förberedelser kan risken minskas, eller helt utebli

Lär dig mer om magen

Orolig mage

Störningar i mag-tarmkanalen – eller ”orolig mage” – är dessvärre ett utbrett problem idag.

Lär dig mer om magen

Om mjölksyrabakterier

Mikroorganismer finns överallt på jorden och i såväl människor som djur. I allt vatten, i luften vi andas och i maten vi äter.

Lär dig mer om magen

Ballongmage, uppblåst och gasig - vanligaste magbesvären hos svenska kvinnor.

Ballongmage, uppblåst och gasig är de absolut vanligaste magbesvären hos svenska kvinnor.

Lär dig mer om magen

Karakterisering visar bakteriestammarnas speciella egenskaper.

Det finns många olika stammar av exempelvis Lactobacillus acidophilus, men alla har inte samma egenskaper, utan påverkar sin miljö på olika sätt

Lär dig mer om magen

Våra tillverkare

1934 grundades Institut Rosell av mikrobiologen Dr José Maria Rosell och Dr Edouard Brochu och står idag som pionjärer för utvecklingen av probiotika i världen.

Lär dig mer om magen

Magbarometern berättar hur svenska magar mår.

70% uppger att de haft olika typer av magbesvär den senaste 12 månadersperioden.