De lilla barnets viktiga tarmflora

Tarmfloran och barnets 1000 första levnadsdagar

Under våra 1 000 första levnadsdagar växer och utvecklas hjärna, kropp och immunförsvar avsevärt och vår tillväxt är snabbare än under någon annan tid i våra liv. V​​​åra första nio månader går vi från två celler till en nyfödd som mäter ca 50 cm i längd och ca 3 kg i vikt. Mellan födsel och tre års ålder fördubblas kroppsstorlek och vikt hela fem gånger.

Tarmflorans tre utvecklingsfaser

Med hjälp av s.k. gensekvensering då man analyserar samtliga gener som förekommer i en organism (även bakterier, svampar, virus osv) har forskarna kunnat slå fast att tarmflorans utveckling sker i tre distinkta faser:

  • Utvecklingsfas (3 till 14 månader)
  • Övergångsfas (15 till 30 månader)
  • Stabil fas (31 till 46 månader)

Mikrobiell etablering

Tarmfloran etableras och utvecklas gradvis i olika stadier under dessa 1 000 dagar. Mångfald och sammansättning i tarmfloran påverkas av flera faktorer.

  • Mammans mikrobiom - Syftar till mammans bakteriflora i vagina och tarm.
  • Förlossningssätt - Barn som föds med kejsarsnitt får bakterier från mammans hud istället för mammans vaginala flora och tarm vilket påverkar vilka släkten som etableras.
  • Om barnet ammas eller inte - Bröstmjölken speglar mammans tarmflora och innehåller också viktiga ämnen för den mikrobiella etableringen hos barnet.
  • Den tidiga kosten - Precis som i alla andra delar av livet så är det viktigt med en mångsidig kost.

Bakteriell artrikedom skapar rätt mångfald

Den första koloniseringen av tarmen sker under förlossning när barnet kommer i kontakt med den vaginala floran och tarmfloran hos modern, vilket leder till etablering mikrobiell mångfald av olika bakteriesläkten där basen utgörs av Lactobacillus och Bifidobacterium.

Tarmfloran hos barn som föds med kejsarsnitt koloniseras i stället allra först av bakterier från mammans hud, vilket gör den mindre varierande och med färre skyddande bifidobakterier än tarmfloran hos barn som föds vaginalt.

Den skyddande bröstmjölken

Även amning har stor betydelse för utvecklingen av en varierad tarmflora. Forskning visar att bakteriesammansättningen i bröstmjölk speglar mammans tarmflora och att tarmfloran hos ammade barn har ett bättre skydd mot gastrointestinala infektioner och allergier. 

Bröstmjölken innehåller dessutom en rad viktiga ämnen som skyddar det nyfödda barnet från infektioner och andra sjukdomar. Bröstmjölken ger näring till tarmfloran i form av oligosackarider, s.k. HMO (Human Milk Oligosackarides) som gynnar etablering av skyddande bifidobakterier. 

Rätt bakterier är avgörande

Rätt bakterier och mikrobiell artrikedom i tarmfloran är helt avgörande för vår hälsa genom hela livet och brist på dessa kan skapa problem såsom ökad etablering av patogener (sjukdomsframkallande bakterier), mikrobiell obalans (dysbios), ökad risk för funktionsstörningar och ökad risk för kroniska sjukdomar.

Lär dig mer om magen

S.Boulardii - Den probiotiska jästen som räddar semestern

Året är 1923. Den franska mikrobiologen Henri Boulard är på genomresa i Sydostasien och hamnar mitt i en koleraepidemi. Han upptäcker att lokalbefolkningen gör té på skalet av litchi- och mangostanfrukt för att lindra den akuta diarré som koleran ger, vilket gör honom nyfiken..

Lär dig mer om magen

Vikten av att äta mjölksyrabakterier

Dålig kosthållning och ett levnadssätt med hög stress utsätter tarmfloran för stora utmaningar. Man vet idag att tarmflorans artrikedom och bakteriemängd påverkas av hur vi lever och vad vi äter och att ju större artrikedom tarmfloran har, desto bättre motståndskraft har vi motsjukdom och obalans.

Lär dig mer om magen

De lilla barnets viktiga tarmflora

Tarmfloran etableras och utvecklas gradvis i olika stadier under dessa 1 000 dagar. Mångfald och sammansättning i tarmfloran påverkas av flera faktorer..

Lär dig mer om magen

Mikroorganismer och probiotika

Ordet probiotika myntades redan 1965, men kommer ursprungligen från grekiskan ochbetyder ”för livet”. Världshälsoorganisationen WHO har senare definierat ordet och dessbetydelse...

Lär dig mer om magen

Säkrad överlevnad och patenterade skyddstekniker

Egenskaperna och aktiviteten hos mjölksyrabakterier beror på deras på deras livsduglighet i mag-tarmkanalen hos värden där de primärt verkar.

Lär dig mer om magen

Resesällskapet som kan rädda semestern.

När man reser finns det risk för att magen kommer i olag och semestern får tillbringas på toaletten. Men med rätt förberedelser kan risken minskas, eller helt utebli

Lär dig mer om magen

Orolig mage

Störningar i mag-tarmkanalen – eller ”orolig mage” – är dessvärre ett utbrett problem idag.

Lär dig mer om magen

Om tarmen och mikrofloran

Tarmen är gränsen mellan utsidan och insidan av kroppen och också kroppens viktigaste område för kontakt och utbyte.

Lär dig mer om magen

Om mjölksyrabakterier

Mikroorganismer finns överallt på jorden och i såväl människor som djur. I allt vatten, i luften vi andas och i maten vi äter.

Lär dig mer om magen

Ballongmage, uppblåst och gasig - vanligaste magbesvären hos svenska kvinnor.

Ballongmage, uppblåst och gasig är de absolut vanligaste magbesvären hos svenska kvinnor.

Lär dig mer om magen

Karakterisering visar bakteriestammarnas speciella egenskaper.

Det finns många olika stammar av exempelvis Lactobacillus acidophilus, men alla har inte samma egenskaper, utan påverkar sin miljö på olika sätt

Lär dig mer om magen

Våra tillverkare

1934 grundades Institut Rosell av mikrobiologen Dr José Maria Rosell och Dr Edouard Brochu och står idag som pionjärer för utvecklingen av probiotika i världen.

Lär dig mer om magen

Magbarometern berättar hur svenska magar mår.

70% uppger att de haft olika typer av magbesvär den senaste 12 månadersperioden.