Resesällskapet som kan rädda semestern.

Vi reser till fjärran destinationer som aldrig förr. Enbart Thailand tar emot drygt 300 000 svenskar per år. Men ju mer spännande och avlägsna destinationer, desto större risk för att magen kommer i olag och semestern får tillbringas på toaletten. Men med rätt förberedelser kan risken minskas eller till och med helt utebli.

‍”Turistmage” är ett globalt fenomen. Så fort vi rör oss över en kontinent, eller mellan kontinenter, rör vi oss också mellan olika bakteriekulturer. Detta innebär omställningar och främmande bakterier som plötsligt når magen och tarmarna, främst via mat och dryck. Statistiken visar tydligt att detta är ett utbrett problem. Enligt resebarometern drabbas nästan 50 % av alla resenärer av någon form av ”turistmage”.  

Riskerar en vecka på toa

Risken för ”turistmage” varierar med destination och det är framförallt mat och dryck som är orsaken till besvären. I en tredjedel av fallen är det den välkända och fruktade E-coli-bakterien som stör tarmfloran. Resultatet blir i värsta fall en vecka på hotellets toalett med åtföljande magkramper och illamående.

Den unika mjölksyrajästen från Asien

Den franska mikrobiologen Henri Boulard reste 1923 på en expedition till Sydostasien där han upptäckte att invånarna gjorde té på skalet från litchi- och mangostanfrukt för att lindra magbesvär. Henri lyckades identifiera och isolera en unik jästsvamp med probiotiska egenskaper från frukterna som han senare gav sitt efternamn, Saccharomyces Boulardii.  

Under åren sedan upptäckten har S. Boulardii studerats vetenskapligt i fler än 100 kliniska prövningar över världen över och finns idag även i reseprodukten LactiPlus TRAVEL, identisk med originalet.

En reseprodukt värd namnet

LactiPlus TRAVEL tillverkas av världsledande Lallemand Health Solutions i Kanada och innehåller förutom S. Boulardii ett välstuderat bredspektrum av 4 miljarder levande mjölksyrabakterier och bifidobakterier från 3 olika stammar. Med en kapsel om dagen räcker en förpackning LactiPlus TRAVEL till 30 dagars resande för en person. Ett bättre resesällskap kan man knappast tänka sig.

Lär dig mer om magen

S.Boulardii - Den probiotiska jästen som räddar semestern

Året är 1923. Den franska mikrobiologen Henri Boulard är på genomresa i Sydostasien och hamnar mitt i en koleraepidemi. Han upptäcker att lokalbefolkningen gör té på skalet av litchi- och mangostanfrukt för att lindra den akuta diarré som koleran ger, vilket gör honom nyfiken..

Lär dig mer om magen

Vikten av att äta mjölksyrabakterier

Dålig kosthållning och ett levnadssätt med hög stress utsätter tarmfloran för stora utmaningar. Man vet idag att tarmflorans artrikedom och bakteriemängd påverkas av hur vi lever och vad vi äter och att ju större artrikedom tarmfloran har, desto bättre motståndskraft har vi motsjukdom och obalans.

Lär dig mer om magen

De lilla barnets viktiga tarmflora

Tarmfloran etableras och utvecklas gradvis i olika stadier under dessa 1 000 dagar. Mångfald och sammansättning i tarmfloran påverkas av flera faktorer..

Lär dig mer om magen

Mikroorganismer och probiotika

Ordet probiotika myntades redan 1965, men kommer ursprungligen från grekiskan ochbetyder ”för livet”. Världshälsoorganisationen WHO har senare definierat ordet och dessbetydelse...

Lär dig mer om magen

Säkrad överlevnad och patenterade skyddstekniker

Egenskaperna och aktiviteten hos mjölksyrabakterier beror på deras på deras livsduglighet i mag-tarmkanalen hos värden där de primärt verkar.

Lär dig mer om magen

Resesällskapet som kan rädda semestern.

När man reser finns det risk för att magen kommer i olag och semestern får tillbringas på toaletten. Men med rätt förberedelser kan risken minskas, eller helt utebli

Lär dig mer om magen

Orolig mage

Störningar i mag-tarmkanalen – eller ”orolig mage” – är dessvärre ett utbrett problem idag.

Lär dig mer om magen

Om tarmen och mikrofloran

Tarmen är gränsen mellan utsidan och insidan av kroppen och också kroppens viktigaste område för kontakt och utbyte.

Lär dig mer om magen

Om mjölksyrabakterier

Mikroorganismer finns överallt på jorden och i såväl människor som djur. I allt vatten, i luften vi andas och i maten vi äter.

Lär dig mer om magen

Ballongmage, uppblåst och gasig - vanligaste magbesvären hos svenska kvinnor.

Ballongmage, uppblåst och gasig är de absolut vanligaste magbesvären hos svenska kvinnor.

Lär dig mer om magen

Karakterisering visar bakteriestammarnas speciella egenskaper.

Det finns många olika stammar av exempelvis Lactobacillus acidophilus, men alla har inte samma egenskaper, utan påverkar sin miljö på olika sätt

Lär dig mer om magen

Våra tillverkare

1934 grundades Institut Rosell av mikrobiologen Dr José Maria Rosell och Dr Edouard Brochu och står idag som pionjärer för utvecklingen av probiotika i världen.

Lär dig mer om magen

Magbarometern berättar hur svenska magar mår.

70% uppger att de haft olika typer av magbesvär den senaste 12 månadersperioden.