Probiotika och Immunsystemet

Immunsystemets funktion

Immunsystemets ansvar är att skydda oss och hålla balansen mellan inkräktare och försvar genom rätt immunsvar, men också genom fysiska, mekaniska, kemiska och mikrobiologiska barriärer såsom urinvägar, hud och mag-tarmkanal.  

Tarmflorans inverkan på immunsystemet

Man vet idag att 70–90 procent av våra immunceller finns i tarmen och att de har en avgörande samverkan med ett av kroppens största organ - vår tarmflora.  

En rik variation av bakteriestammar i tarmfloran är en grundförutsättning för ett starkt försvar och för vår hälsa genom hela livet. Tarmflorans mångfald och sammansättning etableras och utvecklas under våra 1 000 första levnadsdagar och påverkas av både levnadssätt och kostvanor.  

Ensidig, fiberfattig kost, stress och en stillasittande livsstil utarmar tarmflorans variation av olika bakteriestammar och påverkar vårt immunsystem negativt.  

Tarmfloran hjälper vårt immunsystem genom:

  • Reglering av immunsystemets funktion och immunsvar.  
  • Direkt verkan mot skadliga bakterier
  • Upprätthållande av barriärfunktion

En minskad artrikedom i tarmfloran kan försämra den viktiga tarmbarriären och öka intrånget av skadliga ämnen, virus och bakterier i kroppen.  

Probiotikans roll för tarmfloran

Probiotiska bakterier har en välkänd och dokumenterad inverkan på vårt immunsystem genom en rad olika egenskaper:

  • Stärker och stödjer tarmens barriärfunktion och bakteriella mångfald.
  • Konkurrerar med skadliga bakterier om näring och etablering på tarmslemhinnan.
  • Producerar organiska syror och antimikrobiella ämnen som skapar en ogynnsam miljö för skadliga bakteriers tillväxt i tarmen.
  • Stimulerar slembildning vilket försvårar för skadliga bakterier att få fäste.

Probiotikans samverkan med både tarmflora och tarmens immunceller

  • Reglerar interleukiner - proteiner som reglerar immunologiska reaktioner.
  • Reducerar proinflammatoriska och ökar antiinflammatoriska cytokiner – ämnen som för över signaler mellan celler i immunsystemet.

Mångfald genom livsstil ger mångfald i tarmfloran

Precis som en sund och varierad kostbild kan ha en gynnsam inverkan på tarmflorans mångfald, kan också en probiotika med flera olika stammar stödja tarmflorans artrikedom. Varje bakteriestam har specifika egenskaper och funktioner och etablerar sig i olika områden i tarmen beroende på syrehalt och pH-värde, vilket upprätthåller den viktiga balansen.

Lär dig mer om magen

S.Boulardii - Den probiotiska jästen som räddar semestern

Året är 1923. Den franska mikrobiologen Henri Boulard är på genomresa i Sydostasien och hamnar mitt i en koleraepidemi. Han upptäcker att lokalbefolkningen gör té på skalet av litchi- och mangostanfrukt för att lindra den akuta diarré som koleran ger, vilket gör honom nyfiken..

Lär dig mer om magen

Vikten av att äta mjölksyrabakterier

Dålig kosthållning och ett levnadssätt med hög stress utsätter tarmfloran för stora utmaningar. Man vet idag att tarmflorans artrikedom och bakteriemängd påverkas av hur vi lever och vad vi äter och att ju större artrikedom tarmfloran har, desto bättre motståndskraft har vi motsjukdom och obalans.

Lär dig mer om magen

De lilla barnets viktiga tarmflora

Tarmfloran etableras och utvecklas gradvis i olika stadier under dessa 1 000 dagar. Mångfald och sammansättning i tarmfloran påverkas av flera faktorer..

Lär dig mer om magen

Mikroorganismer och probiotika

Ordet probiotika myntades redan 1965, men kommer ursprungligen från grekiskan ochbetyder ”för livet”. Världshälsoorganisationen WHO har senare definierat ordet och dessbetydelse...

Lär dig mer om magen

Säkrad överlevnad och patenterade skyddstekniker

Egenskaperna och aktiviteten hos mjölksyrabakterier beror på deras på deras livsduglighet i mag-tarmkanalen hos värden där de primärt verkar.

Lär dig mer om magen

Resesällskapet som kan rädda semestern.

När man reser finns det risk för att magen kommer i olag och semestern får tillbringas på toaletten. Men med rätt förberedelser kan risken minskas, eller helt utebli

Lär dig mer om magen

Orolig mage

Störningar i mag-tarmkanalen – eller ”orolig mage” – är dessvärre ett utbrett problem idag.

Lär dig mer om magen

Om tarmen och mikrofloran

Tarmen är gränsen mellan utsidan och insidan av kroppen och också kroppens viktigaste område för kontakt och utbyte.

Lär dig mer om magen

Om mjölksyrabakterier

Mikroorganismer finns överallt på jorden och i såväl människor som djur. I allt vatten, i luften vi andas och i maten vi äter.

Lär dig mer om magen

Ballongmage, uppblåst och gasig - vanligaste magbesvären hos svenska kvinnor.

Ballongmage, uppblåst och gasig är de absolut vanligaste magbesvären hos svenska kvinnor.

Lär dig mer om magen

Karakterisering visar bakteriestammarnas speciella egenskaper.

Det finns många olika stammar av exempelvis Lactobacillus acidophilus, men alla har inte samma egenskaper, utan påverkar sin miljö på olika sätt

Lär dig mer om magen

Våra tillverkare

1934 grundades Institut Rosell av mikrobiologen Dr José Maria Rosell och Dr Edouard Brochu och står idag som pionjärer för utvecklingen av probiotika i världen.

Lär dig mer om magen

Magbarometern berättar hur svenska magar mår.

70% uppger att de haft olika typer av magbesvär den senaste 12 månadersperioden.