< Gå tillbaka

IBS –drabbar nära var femte svensk

IBS - Drabbar nära var femte Svensk

Man räknar med att 10-20% av befolkningen lider av IBS (Irritable Bowel Syndrome). IBS kallas också irritabel tarm eller orolig tarmsyndrom. Denna åkomma är vad man kallar en "funktionell störning", d v s tarmens normala rörelsemönster är rubbat med ibland komplicerade och socialt störande symtom:

  • Man har ont i magen, som kan bli värre efter måltid, men lättar när man varit på toaletten.
  • Man drabbas av förstoppning eller diarré, eller att det skiftar mellan dessa två obehag.
  • Man har oregelbundna toalettbesök.
  • Man känner sig uppspänd och har besvär med gaser.
  • Besvären är ihållande och ger inte med sig (mer än tre månader).

Obalans i tarmens eko-system

IBS är alltså en funktionell, vilket innebär att det egentligen inte går att finna något medicinskt fel på tarmen - bara att funktionen inte är som den ska. Relativt ny forskning pekar på att en väsentlig orsak kan vara obalans i tarmens eko-system vilket försvagar tarmens skyddande barriär. Detta ger upphov till problem som exempelvis smärta, uppblåsthet, förstoppning och diarré. Detta skapar i sin tur stress som förstärker obalansen och den onda spiralen är igång.

När den skyddande barriären är skadad

I forskningen har man kunnat se att om den barriär av epitelceller som skyddar tarmens yta är skadad kan IBS-problemen uppstå. Då blir nämligen tarmen oskyddad mot angrepp som kan orsaka större eller mindre inflammationer. Det kan vara såväl giftiga ämnen (toxiner) som sjukdomsbärande bakterier (patogener) som stör tarmfunktionen och orsakar symtom som smärta, förstoppning och liknande som man förknippar med IBS.

Såhär fungerar LactiPlus IBS

LactiPlus IBS innehåller en mikrobiotisk bakteriestam som skyddar tarmväggens yta. Lactobacillus gasseri LA806 (som bakteriestammen heter) har i vetenskapliga studier visat en unik förmåga att fästa på tarmcellerna. Där bildar den en skyddande film på tarmväggens yta som förhindrar attacker av toxiner och patogener (sjukdomsframkallande ämnen) som skulle kunna orsaka mikrosprickor och inflammationer. Därmed undviker man de obehagliga symtom som förknippas med IBS såsom smärta, förstoppning, diarré och liknande.

Bättre livskvalitet

Kliniska studier visar att LactiPlus IBS effektivt lindrar dessa besvär för en majoritet av patienterna. Därmed bryts den onda spiralen och livskvaliteten ökar påtagligt - hälften av patienterna som fick behandlingen upplevde båda minskad smärta (50%) och en förbättrad livskvalitet (57%).

Slipper bieffekter

LactiPlus IBS är dessutom en medicinteknisk produkt, vilket innebär att den inte består av några ämnen som tas upp av kroppen. Därmed försvinner i praktiken också risken för bieffekter. En annan fördel är att LactiPlus IBS kan användas av alla vuxna, även i samband med graviditet och amning.

LactiPlus

Läs mer om Lactiplus tillverkning, karakterisering m.m.

Visa alla