< Gå tillbaka

Tarmfloran och tarmfloraanalys

Tarmfloran och tarmfloraanalys

Kopplingen till autoimmuna sjukdomar och livslängd

Vetenskapliga insikter än så länge

  • Tarmfloran spelar en viktig roll för människans hälsa
  • Tarmfloran är involverad i uppkomsten och utvecklingen av sjukdomar hos människan
  • Dessa inkluderar bland annat metabola och inflammatoriska sjukdomar, cancer, depression, livslängd samt hur tarmfloran under spädbarnsåren påverkar oss senare i livet
  • Nya mekanismer för hur tarmfloran påverkar människans hälsa upptäcks i takt med den snabba teknologisk utvecklingen inom området
  • Tarmfloran kan påverkas genom pre- och probiotika, träning, kost, fasta, sömn, stress, läkemedel, operation, levnadsförhållanden, resor, fekalietransplantation och användning av hygienprodukter

Det går inte att prata om människans utveckling utan att samtidigt nämna våra ständiga vapendragare, bakterierna. De är en integrerad del av oss och utan dem skulle vi inte existera. Genom de senaste årens stora framsteg inom DNA-sekvensering och dataanalys har vi fått ny kunskap om interaktionen mellan dessa små mirakel och vår egen hälsa.

Tarmfloran anses nu utgöra en sådan viktig del av vår kroppsfunktion att den klassas som ett eget organ (ref.),(ref.). Likt andra organ kan även tarmfloran skadas och bli begränsad i sin funktion. Detta kallas för dysbios. Hur en optimal tarmflora ser ut, har man ännu inte kunnat definiera. Det beror dels på en otrolig komplexitet samt stora skillnader mellan varje individ (ref.).


Exempel på sjukdomar med en association till tarmfloran

IBS, fetma, åderförkalkning, Hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, cancer, inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), gikt, depression, artrit, livslängd, spädbarns utveckling, artros m.m. (ref.)

Varför en tarmflora analys från Symbiome.io?

Det finns många anledningar och de varierar från person till person. Någon kanske bara är nyfiken på hur det ser ut där inne eller hur tarmfloran ändras när man byter diet. Någon annan har kanske konkreta problem och vill undersöka samband med sin tarmflora. Vad du än har för anledning så bidrar du alltid till en bättre förståelse av hur viktig vår tarmflora är i relation till vår hälsa och vårt välbefinnande

Tarmfloraanalysen går till så att du får hem ett testkit som du använder och skickar tillbaka. Resultatet kommer redan efter några veckor och presenteras i vår app. Du kan sedan diskutera resultaten med andra intresserade, läkare och dietister på Symbiome:s diskussionsforum och lära dig mer om hur du påverkar din tarmflora till det bättre med hjälp av Symbiome:s kunskapsdatabas.

Vad en analys ger svar på:

  • Hur lik din tarmflora är en tarmflora är en tarmflora typisk för personer med olika sjukdomar (Depression, Fetma, Diabetes typ-2 m.m.)
  • Hur stor potential din tarmflora har att producera kortkedjade fettsyror (Butyrat, Propion, Acetat), som minskar inflammationen i kroppen
  • Tarmflorans förmåga att syntetisera K- och B-vitaminer
  • En lista på upptäcka probiotika bakterier

Har du IBS? Gör testet här

Nya samband och insikter presenteras i takt med att de läggs till i appen. Lycka till!

LactiPlus

Läs mer om Lactiplus tillverkning, karakterisering m.m.

Visa alla