< Gå tillbaka

Säkrad överlevnad och patenterade skyddstekniker

Egenskaperna och aktiviteten hos mjölksyrabakterier beror på deras på deras livsduglighet i mag-tarmkanalen hos värden där de primärt verkar.

Vägen från tillverkning till tarm är utmanande och här måste bakteriestammarna överleva många påfrestningar. Deras motståndskraft är kopplad till ett flertal olika faktorer. För att säkerställa optimal överlevnad av mjölksyrabakterierna, både för enskilda stammar och för olika sammansättningar, har Lallemand Health Solutions under årens lopp utvecklat ett flertal egna skyddstekniker, bl.a:


BIO-SUPPORT™ är resultatet av Lallemands unika kompetens inom val av rätt stam och djupgående fermenteringskunskaper. Denna teknik kombinerar urvalet av optimala stammar med naturlig motståndskraft mot magsyra och gallsalter med en egen skyddsteknik bestående av proteiner och polysackarider. Alla mjölksyrabakteriestammar som produceras av Lallemand Health Solutions behandlas med denna teknik vilket garanterar optimalt skydd från tillverkning till den tuffa passagen genom mag-tarmkanalen.

Varför behöver mjölksyrabakterier skyddas?

Mjölksyrabakterier är levande mikroorganismer som måste nå tarmen levande i tillräckligt antal. Denna överlevnad är till stor del kopplad till stammarnas egenskaper. Deras naturliga stabilitet är mycket viktig i urvalsprocessen. Därför har Lallemand Health Solutions dokumenterad överlevnad för samtliga stammar. Men även produktionsförhållanden, interaktioner med andra ingredienser, lagringsförhållanden och slutligen den tuffa matsmältningen påverkar, och där spelar BIO-SUPPORT™ en viktig roll.

LactiPlus

Läs mer om Lactiplus tillverkning, karakterisering m.m.

Visa alla