< Gå tillbaka

Magbarometern berättar hur svenska magar mår.

1.    Sju av tio svenskar anger att de haft mag- eller tarmproblem under de senaste 12 månaderna

• Främst yngre personer i åldern 18-34 år.  

• Det är också fler kvinnor än män har haft problem.  

• Svenskar som är 55-74 år har haft mindre problem än de yngre  

2.  En  av  tre  svenskar  har  haft  besvär  med  gaser  i  magen  under  det  senaste  året

• Gaser  i  magen/besvär  med  gaser  är  det  vanligaste  besväret    

• Fler  kvinnor  än  män  har  haft  problem    

• Den  yngre  åldersgruppen  (18-34  år)  har  haft  mer  besvär  med  bl a  gaser  och  ballongmage  än  de  äldre  

3.  Svenskar  med  mag-  eller  tarmproblem  tror  främst  att  proble men  beror  på  stress,  felaktig  kost  eller  dåliga  matvanor

•Speciellt  den  yngre  åldersgruppen  (18-34  år)  pekar  på  detta  

• Pensionärer  tror  i  högre  utsträckning  att  problemen  beror  på medicinering  eller  biverkning  från  läkemedel.  

4.  Fler  än  var  tredje  svensk  med  mag-  eller  tarmproblem  har  undvikit  en  viss  mat  till  följd  av  besvären

5.  Främst den yngre åldersgruppen menar att  de undvikit sociala situationer, att motionera eller att arbeta på grund av  besvären.  

7 av 10 har problem:  

– och  så  här  ser  problemen  ut:  

70% uppger att de haft olika typer av magbesvär den senaste 12- månadersperioden. Gaser, knip, ballongmage och bullrig mage står för en betydande del av problembilden.  

 

70%  har  haft  något  eller  några  av  dessa  besvär

Besvär med gaser i magen 35%  

Diarré 29%

Halsbränna/sura uppstötningar 28%  

Magont/magknip 27%  

Trög mage 24%

Ballongmage/uppsvälld mage 24%  

Bullrig mage 20%  

Förstoppning 12%  

Svårt att smälta maten 6%  

Andra besvär 6%  

Inga besvär de senaste 12 månaderna 30%

* Undersökningen genomfördes av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Sammanlagt gjordes 1006 online-intervjuer med kvinnor och män i åldern 18-74  år

LactiPlus

Läs mer om Lactiplus tillverkning, karakterisering m.m.

Visa alla