< Gå tillbaka

Lallemand Health Solutions – Pionjärer i mer än 80 år

1934 grundades Institut Rosell av mikrobiologen Dr José Maria Rosell och Dr Edouard Brochu och står idag som pionjärer för utvecklingen av probiotika i världen. Lallemand Health Solutions grundades redan i slutet på 1800-talet av Fred Lallemand och har producerat jäst för Champagnetillverkning och bröd världen över sedan 1923. 1998 gick Lallemand Group och Institut Rosell ihop och med sammanförda kunskaper och erfarenheter om bakterier och jäst utvecklades ett intensivt forskningsprogram för dokumentation och framställning av probiotika och probiotisk jäst. Lallemand gick 2011 ihop med probiotikatillverkaren Harmonium International och tillsammans är de idag världens största tillverkare av dokumenterade probiotikastammar och probiotisk jäst med över 80 års erfarenhet, representerade i 41 länder och på 5 kontinenter.

Lallemand har såväl kundspecifika som egenutvecklade probiotiska formuleringar samt ett flertal patenterade skyddstekniker. Idag arbetar mer än 100 personer och 50 forskare dagligen med utveckling och forskning inom företaget. Lallemand Health Solutions är huvudsakligen baserade i Kanada där de producerar levande ochlivskraftig probiotika av högsta kvalitet i farmaceutisk miljö. Anläggningarna är certifierade enligt GMP och tillverkningen följer mycket stränga kvalitetskrav för att garantera effektivitet och säkerhet för de olika probiotikakulturerna.

Lallemand Health Solutions arbetar nära det vetenskapliga samfundet och ledande universitet, och var först i världen med att redan 1999 implementera ett avancerat program för genetisk karakterisering av probiotikastammar i syfte att fastställa såväl säkerhet som stamspecifika egenskaper för de olika stammarna. Med vetenskapen i fokus står Lallemand för kvalitet genom:

  • Säkerhet – toxikologiska studier och säkerhetsstudier på människa
  • Stabilitet genom urval av stammar, innovativa teknologier och patenterade skyddstekniker
  • Karakterisering av stammar
  • Stamspecifik dokumentation
  • Kliniska studier med tredje part, sjukhus och institutioner


LactiPlus

Läs mer om Lactiplus tillverkning, karakterisering m.m.

Visa alla