< Gå tillbaka

Karakterisering visar bakteriestammarnas speciella egenskaper.

Det finns många olika stammar av exempelvis Lactobacillus acidophilus, men alla har inte samma egenskaper, utan påverkar sin miljö på olika sätt. Därför vill man göra en karakterisering, som bäst kan liknas med en genetisk avkodning, för att fastställa stammarnas släktskap, deras art och alla deras stamspecifika verkningsmekanismer, en viktig förutsättning för att t ex kunna genomföra kliniska studier, men också för att fastställa att stammen är säker att använda och inte kan ställa till med problem hos värden. Lallemand Health Solutions, som tillverkar LactiPlus, var först med att etablera en avancerad vetenskaplig metod för systematisk karakterisering/identifiering av de olika probiotiska stammarna i syfte att bestämma deras specifika egenskaper, verkningsmekanismer och genetiska förutsättningar.

LactiPlus

Läs mer om Lactiplus tillverkning, karakterisering m.m.

Visa alla