< Gå tillbaka

Bredspektrum – verkar i hela tarmen

Det finns stöd för att en flerstamsprodukt har många fördelar jämfört med en enkelstams-produkt. Tarmfloran består av ca 1 000 olika bakteriearter som lever och verkar i olika delar av tarmen. Enskilda stammar etablerar sig inte i tarmens alla områden Varje enskild stam har egna, specifika egenskaper. Fler stammar av mjölksyrabakterier har därför möjlighet att påverka fler delar av tarmmiljön.

När man tittat rent vetenskapligt på vilken effekt ett brett spektrum av mjölksyrabakterier har, har man kunnat se intressanta samband:
  • - En mix av olika släkten av mjölksyrabakterier kan vara gynnsammare för flera olika hälsoområden, bl. a mag- och tarmfunktionen.
  • - I 75 % av studierna var en mix av olika mjölksyrabakterier bättre än de enskilda bakterierna var för sig.
  • - Idag vet man inte den egentliga orsaken till detta, men misstänker att det både finns en s.k.synergieffekt (bakterierna förstärker varandra), men också att fler släkten ofta betyder högre doser vilket bör ge bättre effekt.
  • - Olika släkten av mjölksyrabakterier verkar ha olika funktioner i mag-tarmsystemet.
  • - Släkten av mjölksyrabakterier som trivs på samma ställe i tarmen kan ”ta ut” varandra. Därför kan det vara väsentligt att de attraheras av olika miljöer, t ex med olika pH-värde, istället för att ”slåss om samma plats” (se illustration under ”Bredspektrum = verkar i hela tarmen”).

Studier visar att olika bakteriesläkten trivs i olika delar av tarmen. Därför är både LactiPlus och LactiPlus Forte av s.k. bredspektrum-typ.


LactiPlus

Läs mer om Lactiplus tillverkning, karakterisering m.m.

Visa alla