Lactiplus kvalitet

Kvalitet och säkerhet

Kvalitet

Alla ingående stammar i LactiPlus tillverkas av Lallemand Health Solutions, världens största tillverkare av dokumenterade probiotikastammar (mjölksyrabakterier). Lallemand bedriver forskning och utveckling i nära samarbete med ledande universitet och forskare. Detta innebär att Lallemand har ett unikt kvalitetsprogram:

  • - Säkerhetsstudier och toxikologiska på människa
  • - Stamspecifik dokumentation
  • - Egenutvecklade och patenterade skyddstekniker
  • - Genetisk karakterisering/identifiering av stammar
  • - Samtliga stammar screenade för antibiotikaresistens
  • - Stabilitet genom urval av stammar och patenterade skyddstekniker
  • - Dokumenterad överlevnad genom mag-tarmkanalen
  • - Bevisad förmåga att fästa på tarmceller för samtliga stammar
  • - Kliniska studier med tredje part, sjukhus och institutioner

Stammarna är skyddade av den patenterade tekniken Bio-support. Detta innebär en kombination av stabila stammar med ett skyddande lager av proteiner och komplexa polysackarider som ger ett optimalt skydd för bakterierna genom den tuffa tillverkningsprocessen och passagen genom mag-tarmkanalen. Allt för att maximera mängden levande mjölksyrabakterier i tarmsystemet.

Säkerhet

Samtliga stammar i LactiPlus är karakteriserade genom DNA-analys, vilket fastställer släkte, art och stam. Genom denna process kan man sedan kartlägga stammarnas fysiologiska egenskaper, verkningsmekanismer och genetiska förutsättningar och lägga grunden för forskning och kliniska studier. Lallemand Health Solutions genomför dessutom både säkerhets- och toxikologiska studier på människa för samtliga stammar för att fastställa att de är säkra för användning.

Ingen risk för antibitikaresistens.

Något som också är viktigt för säkerheten är att fastställa att stammarna inte kan bidra till att utveckla antibiotikaresistens. Lallemand testar därför alla sina stammar mot 350 olika kända antibiotikagener, och screeningen visar att inga sådana risker föreligger då samtliga stammar är negativa för förekomst av antibiotikaresistenta gener.

Referenser 1) Call, D.R., Bakko, M.K. Krug, M.J., and Roberts, M.C. 2003. Identifying antimicrobial resistance genes with DNA microarray s. Ant. Ag. Chemother. 47: 3290 - 3295.2) Frye, J.G. Jesse, T. Long, F. Rondeau, G. Porwollik, S. McClelland, M. Jackson, C.R. Englen, M. Fedorka -Cray, P.J. 2006. DNA microarray detection of antimi- crobial resistance genes in diverse bacteria. In. J. Antimicrob. Ag. 27: 138 - 151.3) Van Hoek, AHAM, Scholtens, IMJ, Cloeckaert, A. and Aarts, HJM. 2005. Detection of antibiotic resistance genes in different Salmonella serovars by oligonucleotide microarray analysis. J. Microbiologic. Methods. 62: 13-23.4) Kastner, S. Perreten, V. Bleuler, H. Hugenschmidt, G. Lacroix, C. Meile, L. 2006. Antibiotic susceptibility patterns and resistance genes of starter cultures and probotic bacteria used in food. Syst. Appl. Microbiol. 29: 145-155.5) Garneau P, Labrecque O, Maynard C, Messier S, Masson L, Archambault M, et al. Use of a bacterial antimicrobial resistance gene microarray for identification of resistant Staphylococcus aureus. Zoonoses and public health. 2010;57 Suppl 1:94-9